bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 3 września 2021
  • 4 września 2021
  • wyświetleń: 1834

Rusza projekt grantowy na wymianę starych źródeł ciepła

Rusza projekt grantowy "Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej - etap II". Właściciel domu jednorodzinnego w Bielsku-Białej ogrzewający go węglem lub innym paliwem stałym, likwidując stary kocioł i przechodząc na ogrzewanie ciepłem sieciowym, gazem, prądem czy pompą ciepła, będzie mógł uzyskać grant oferowany przez projekt.

Rusza projekt grantowy na wymianę starych źródeł ciepła
Rusza projekt grantowy na wymianę starych źródeł ciepła · fot. UM Bielsko-Biała


W dniach od 6 września do 5 października prowadzony będzie nabór wniosków do projektu "Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej - etap II", który Urząd Miejski w Bielsku-Białej zamierza zgłosić do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze - konkurs.

Do projektu może zostać zgłoszony:
  • budynek, w którym po 15 grudnia 2002 r. wykonano przynajmniej jeden rodzaj niżej wymienionych prac/przedsięwzięć termomodernizacyjnych w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku, to jest: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropów, docieplenie podłóg na gruncie, docieplenie fundamentów, docieplenie stropodachów, docieplenie dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków - lub budynek, dla którego grantobiorca wykaże wykonanie ww. rodzaju docieplenia/modernizacji w standardzie spełniającym warunki techniczne wskazane co najmniej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wersja obowiązująca od 16 grudnia 2002 r.), poprzez przedstawienie opinii osoby posiadającej uprawnienia budowlane architektoniczne lub sanitarne w dowolnym zakresie albo osoby uprawnionej do wykonywania audytów energetycznych/świadectw charakterystyki energetycznej budynków;

  • budynek, dla którego uzyskano pozwolenie na budowę po 15 grudnia 2002 r. lub budynek, dla którego grantobiorca wykaże spełnianie warunków technicznych wskazanych co najmniej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wersja obowiązująca od 16 grudnia 2002 r.), poprzez przedstawienie opinii osoby posiadającej uprawnienia budowlane architektoniczne lub sanitarne w dowolnym zakresie albo osoby uprawnionej do wykonywania audytów energetycznych/świadectw charakterystyki energetycznej budynków.


Cechy projektu to:
  • bardzo wysoki poziom dofinansowania - do 100 proc. kosztów kwalifikowanych netto, lecz nie więcej niż 22.000 zł na dowolnego rodzaju pompę ciepła lub 11.000 zł na źródło ciepła zasilane z sieci ciepłowniczej, gazem lub energią elektryczną,
  • dostępność - z programu może skorzystać każdy właściciel budynku jednorodzinnego spełniającego warunki programu, przy czym wysokość dochodów nie jest kryterium kwalifikacyjnym,
  • elastyczność - udział w projekcie można łączyć z rządowym programem Czyste powietrze, np. na wykonanie pełnej lub częściowej termomodernizacji.


Szczegółowe informacje oraz regulamin na stronie projektu: www.miastodobrejenergii.pl, menu Programy, zakładka Projekt GRANTOWY PONE 2 oraz pod telefonem 515960634 czynnym od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-15.00, w piątki 8.00-12.00.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.