bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 8 lutego 2021
  • 14 lutego 2021
  • wyświetleń: 6717

Nie będzie ograniczeń w zatrudnianiu w Urzędzie Miejskim

Prezydent Bielska-Białej nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowych, pozaustawowych ograniczeń w zatrudnianiu w magistracie i jednostkach miejskich krewnych naczelników i dyrektorów. Jednym z argumentów jest brak specjalistów chętnych do pracy na urzędniczych stanowiskach.

ratusz
Ratusz w Bielsku-Białej · fot. UM Bielsko-Biała


Po tym, jak wyszło na jaw, że córka wiceprezydenta Bielska-Białej została wybrana nowym radcą prawnym Centrum Usług Wspólnych, radny Janusz Buzek zaapelował do władz miasta o wprowadzenie Kodeksu Etyki w urzędzie miejskim oraz w jednostkach podległych, zgodnie z którym "nie będzie można zatrudniać krewnych prezydentów, naczelników i dyrektorów w pierwszym i drugim stopniu pokrewieństwa oraz w drugim i trzecim stopniu pokrewieństwa w linii bocznej".

- Uchroni to autorytet bielskiego samorządu przed dwuznacznymi sytuacjami i niesmakiem - podkreślił przedstawiciel bielszczan. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.

Do tego wniosku odniósł się osobiście Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej. - Szczegóły postępowań rekrutacyjnych w gminach i ich jednostkach pomocniczych na ogół zostają doprecyzowane w regulaminach wewnętrznych, natomiast pewne aspekty naboru pracowników - jak choćby poruszona przez Pana radnego kwestia pokrewieństwa - zostały uregulowane w ustawie o pracownikach samorządowych. Artykuł 26 przywołanej ustawy precyzyjnie określa jakie relacje służbowe między osobami bliskimi są niedozwolone. W przypadku, o którym Pan radny mnie poinformował nie zostały naruszone żadne przepisy prawa, czy regulamin wewnętrzny jednostki. Pracodawcą wybranej pani zostało Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej, a czynności wynikające z prawa pracy będą wobec niej wykonywali bezpośredni przełożeni, czyli dyrektor wraz z zastępcą. Warto w tym miejscu podkreślić, że radca prawny w wykonywaniu swoich obowiązków służbowych, zgodnie z ustawą o radcach prawnych jest samodzielny i żaden przełożony nie może wpływać na treść jego opinii - czytamy w treści odpowiedzi na interpelację.

Włodarz miasta wyraził także swoje stanowisko ws. zmian w Kodeksie Etyki. - We wszystkich jednostkach miejskich pracuje około osiem tysięcy osób. Już teraz, szczególnie na stanowiska specjalistyczne, na których wymagane jest kierunkowe wykształcenie lub dodatkowe uprawnienia, trudno znaleźć odpowiednio wykwalifikowanego pracownika, szczególnie uwzględniając wysokość wynagrodzeń oferowanych w samorządach. W kwestii zatrudnienia w jednostkach miejskich osób spokrewnionych z kierownictwem urzędu, naczelnikami i dyrektorami zamierzam bezwzględnie przestrzegać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Nie widzę tutaj natomiast podstaw do wprowadzania dalszych ograniczeń - stwierdził.

Jak dodał Klimaszewski, w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej aktualnie obowiązuje Kodeks Etyki wprowadzony zarządzeniem prezydenta miasta z lipca 2019 roku. - Wprowadzenie podobnych kodeksów w pozostałych jednostkach miejskich leży w kompetencjach poszczególnych dyrektorów i z tego co wiem w zdecydowanej większości, jest nie we wszystkich, takie dokumenty obowiązują - podkreślił.

Pełna odpowiedź prezydenta Jarosława Klimaszewskiego dostępna jest tutaj.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.